V maju 2021 bo uvedena nova oznaka EU za pnevmatike, ki bo potrošnikom prinesla preglednejše informacije o izbranih lastnostih pnevmatik.

Nova oznaka EU za pnevmatike prinaša prenovljena razreda kotalnega upora in zavorne učinkovitosti na mokrem, medtem ko je kotalni hrup ovrednoten s številom decibelov in črkami A, B ter C.

Potrošniki lahko dostopajo do dodatnih podatkov o izbrani pnevmatiki v evropski podatkovni zbirki, tako da skenirajo kodo QR na oznaki. Uvedena sta tudi dva nova piktograma. Slednja kažeta, če izbrana avtomobilska pnevmatika po oprijemu na snegu izpolnjuje homologacijske standarde Unije (snežinka) in/ali gre za pnevmatiko brez žebljev z oprijemom na ledu, ki izpolnjuje novi standard ISO.

Foto: Continental

Od maja 2021 morajo biti informacije z oznake EU za pnevmatike na voljo tudi za pnevmatike za težka gospodarska vozila (razred C3).


Na novi oznaki ostajajo razredi od A do C nespremenjeni. Pnevmatike razredov C1 (avtomobili) in C2 (kombinirana vozila) pa dobivajo spremenjeno kategorizacijo. Pnevmatike, ki so bile po kotalnem uporu in oprijemu na mokrem prej razvrščene v razred E, bodo odslej razvrščene v razred D, ki je bil doslej prazen. Pnevmatike iz razredov F in G pa bodo razvrščene v razred E. Oznaka bo zaradi tega preglednejša in jasnejša.

Foto: Continental

Preverjanje informacij

Potrošniki si lahko prenesejo še več informacij o vsaki posamezni pnevmatiki, če skenirajo kodo QR v zgornjem desnem kotu oznake pnevmatike. Koda QR vsebuje povezavo do podatkovne zbirke EPREL (European Product Registry for Energy Labelling ali evropska podatkovna zbirka za označevanje energijske učinkovitosti), v kateri so zbrani informacijski listi izdelkov.

Informacijski listi vsebujejo vse vrednosti z oznake posamezne pnevmatike ter datume začetka in konca izdelave tega modela pnevmatike. Informacijske liste izdelkov v podatkovno zbirko EPREL vnaša proizvajalec pnevmatik. Ta poskrbi tudi za določitev razredov, v katere se uvršča, kakor je bilo to urejeno tudi doslej.

Namen nove oznake EU za pnevmatike je pomagati potrošnikom, da bodo lahko izbrali varčnejše pnevmatike. Hkrati pa bodo dobili tudi podatek o zavorni poti. Tako potrošniki kot poslovni uporabniki lahko z izbiro pnevmatik z manjšim kotalnim uporom veliko prihranijo. Tako z vidika stroškov goriva kot manjših emisij. Jasne informacije o oprijemu na mokrem bodo pripomogle k večji prometni varnosti. Podatek o kotalnem hrupu pa je namenjen zmanjševanju zvočnega onesnaženja, ki ga povzroča cestni promet.