Prihodnje leto bodo izdelali še zadnje primerke Minija Coupe in Roadsterja, saj ta ne dosegata želenih prodajnih rezultatov. Vezano na novo usmeritev se bodo v prihodnje osredotočili na modele za masovno prodajo.