Uredništvo

Elektronska pošta: [email protected]

Telefon: 051 88 10 20

Splošni pogoji oglaševanja na spletnem portalu avtofotomarket.si.

Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb v sporočilu in kontaktnih podatkov, skladnost z veljavno slovensko zakonodajo in  oglaševalskim kodeksom ter uporaba avtorskih del in drugih uradno zaščitenih elementov) odgovarja izključno naročnik. Naročnik je odgovoren tudi za morebitne pravne posledice, ki bi izhajale iz objave obravnavanega oglasa. Uredništvo si tudi pridržuje pravico do zavrnitve oglasa, če ta ni v skladu z določenimi merami in obliko v skladu s pogodbo.

Pravno obvestilo

Avtofotomarket je spletni portal z avtomobilsko vsebino, ki je namenjena ljubiteljem avtomobilizma, obveščanju, izobraževanju in širitvi tehnične kulture. Avtofotomarket je objavljen na spletnem mestu www.avtofotomarket.si in je tematsko povezan z družbenimi omrežji Facebook, Instagram in Twitter.. Za upravljanje, nastajanje in ažurnost skrbi ekipa Avtofotomarket (uredništvo).

Vse informacije na portalu so informativne narave. Grafična podoba portala in novinarski prispevki (avtorski članki, fotografije…) so intelektualna lastnina uredništva. Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje vsebin ali kateregakoli dela spletne strani brez pisnega dovoljenja uredništva je prepovedano.

Uredništvo, ki skrbi za obliko in tehnologijo portala ne prevzema nikakršne odgovornosti za verodostojnost in točnost podatkov, ki jih prejme od zastopnikov in propagandnih služb. Za vsa ostala avtorska (podpisana) dela odgovarjajo avtorji prispevkov.


Oglasni prostor na portalu www.avtofotomarket.si je namenjen predstavitvi sponzorjev, komercialnim oglasom in sponzorskim akcijam. Objava oglasov temelji na predhodnem dogovoru in pogodbi, ter po okvirnem ceniku, ki se lahko prilagaja ponudbi, oziroma povpraševanju. Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb v sporočilu in kontaktnih podatkov, skladnost z veljavno slovensko zakonodajo in  oglaševalskim kodeksom ter uporaba avtorskih del in drugih uradno zaščitenih elementov) odgovarja izključno naročnik. Naročnik je odgovoren tudi za morebitne pravne posledice, ki bi izhajale iz objave obravnavanega oglasa.

Uredništvo si pridružuje pravico do sprememb pravnega obvestila brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.