Od maja bodo na mopedih registrske tablice z rdečimi znaki!

Prihodnje leto bomo kolesa z motorjem, ki ne presežejo hitrosti 25 km/h, morali registrirati. Da pa njihove registrske tablice ne bi spominjale na hitrejše dvokolesnike, jih bodo ločili po barvi.

Zakon, ki so ga poslanci sprejeli oktobra, določa obvezno registracijo tudi tistih mopedov, katerih tovarniško nastavljena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Od maja naslednjega leta bodo tako morali registrsko tablico imeti vsi, se bo pa tista na počasnejših tudi po barvi razlikovala od vseh drugih.

Številke namreč ne bodo črne, ampak rdeče. Tablice bodo predvidoma široke 15 in visoke 11 centimetrov.


Predlog v gradivu ministrstva za infrastrukturo, ki pa je trenutno še v javni obravnavi, navaja: “Ne  glede  na  določbe  tretjega  stavka  prvega  odstavka  tega  člena  je  na  registrskih  tablicah  za mopede,  pri  katerih  konstrukcijsko  določena  hitrost  ne  presega  25  km/h,  registracijsko  območje označeno  z  rdečimi  črkami,  registrska  oznaka  vozila  pa  z  rdečimi  črkami  in  številkami.

Registracija mopedov obvezna!

Pijani voznik motorja večkrat padel – VIDEO

10 najlepših predelav letošnjega leta