Na socialnem omrežju Twitter so ustanovili profil Kontrola Vinjet. Gre za obveščevalno službo za vse, ki se po slovenskih avtocestah vozijo brez vinjet. Skupiti lahko sledite s hashtag-u #kontrolaVinjet in mention-u@KontrolaVinjet.

Profil KontrolaVinjet