Raziskava, ki jo je izvedla zahodno avstralska univerza je pokazala, da strogo držanje omejitev hitrosti ne vodi k večji varnosti v prometu, ampak takšno početje posledično vpliva na večje število prometnih nesreč.

Študija je razkrila, da se vozniki bolj kot na dogajanje v prometu, osredotočajo na števec hitrosti.

V raziskavi je sodelovalo 84 prostovoljcev, ki so bili razdeljeni v tri skupine. Prva skupina voznikov je dobila kazen, če so omejitev prekoračili za več kot 1 km/h. Druga je imela toleranco 6 km/h in tretja 11 km/h, pri omejitvi 50 km/h. Medtem so na testnem poligonu simulirali različne dogodke v prometu in ob tem izmerili reakcijske čase pritiska namenskega gumba voznikov posameznih skupin v avtomobilu.


Najboljše reakcijske čase so dosegli vozniki tretje skupine, torej tisti, ki niso bili obremenjeni s stanjem kazalca na števcu. Najslabše pa so se odrezali vozniki prve skupine, ki so zaradi male tolerance preveč pozornosti namenjali hitrosti.

Hiti počasi!

Ustvarjalci študije so prišli do ugotovitve, da imajo organi odgovorni za prometno varnost zgrešeno mišljenje. Če ljudje vozijo znotraj strogih omejitev hitrosti, še ne pomeni počasneje in varneje, vendar kot je pokazala študija, se zaradi umirjenosti zgodi ravno nasprotno (nezgoda/nevarnost), saj ljudje ne delujemo na hitro v umirjenem tempu.

Zviševanje praga dovoljene hitrosti ni ravno brihtna ideja, saj bi vozniki najverjetneje le tega izkoristili in vozili hitreje, kot omejitev dovoljuje. A pritisk pedala plina za dodaten milimeter marsikoga oglobi, čeprav je le malenkost nad omejitvijo. To pa so tako imenovane frustrirajoče kazni, ki posledično vplivajo na človeka, da kasneje vozi pod omejitvijo in s tem ogroža ostale udeležence v prometu.

Zdrav razum

Kot navaja ABC.net, policisti v Avstraliji delajo z malo manevrskega prostora nad omejitvijo hitrosti v Zahodni Avstraliji. Vendar ta subjektivna toleranca ni uradno razkrila. Če se izkaže, da voznik ni ogrožal prometne varnosti oziroma je le delno prekoračil hitrost, le ta ne dobi kazni. Odnese zgolj z ustnim opozorilom, kar pa nekako odtehta zdrav razum.

V nekaterih evropskih državah takšne dobre geste že delujejo. Na žalost pa nekateri vozniki dobijo napačne ideje in poskušajo izigrati sistem, Spet drugi pa stopijo preventivno na zavoro, ko zagledajo policijski avtomobil, čeprav vozijo v skladu z omejitvijo.

Kazni za prekoračitev hitrosti