Kazni za nepravilno parkiranje

Kazni za nepravilno parkiranje znašajo od 40 do 120 evrov. V primeru plačila v prvih osmih dneh se ta znesek prepolovi.

Odvoz s pajkom stane 100 evrov.

 • prehod za pešce, območje za peščce, pločnik 120 EUR
 • označen parkirni prostor za invalide 120 EUR
 • označene poti za intervencijska vozila 80 EUR
 • kolesarska steza, pešpot 80 EUR
 • predor, galerija, most, viadukt, nadvoz, podvoz,… 80 EUR
 • na ozkem ali nepreglednem delu ceste (ovinek, pod vrhom klanca) 80 EUR
 • manj kot tri metre pred križiščem 80 EUR
 • dvosmerno vozišče brez ločilne črte 80 EUR
 • oviranje vključitve v promet, dovoz 80 EUR
 • nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant) 80 EUR
 • področje umirjenega prometa 80 EUR
 • na levi strani vozišča, razen enosmerne ulice 40 EUR
 • več kot 30 cm od roba vozišča 40 EUR
 • v 2. vrsti, vzporedno ob parkiranem vozilu 40 EUR
 • prehod za kolesarje 40 EUR
 • manj kot 5 metrov pred prehodom za peščce ali kolesarje 40 EUR
 • prehod železniška proga, manj kot 15 metrov pred žel. zapornico 40 EUR
 • križišče, manj kot 15 metrov od roba prečnega vozišča pred križiščem 40 EUR
 • proga rezervirana za avtobuse in taksi vozila; ustavljanje je dovoljeno 40 EUR
 • zakrivanje prometnega znaka 40 EUR
 • vozišče zunaj naselja 40 EUR
 • smerno vozišče z dvema ali več pasovi 40 EUR
 • površine, ki niso namenjene prometu (bankina, odtok, cestni otok,…) 40 EUR
 • območje kratkotrajnega parkiranja (ne označi, ne odpelje) 40 EUR