Kazni za prekoračitev hitrosti na Hrvaškem!

Zneski za najpogostejše kazni:

Prekoračitev dovoljene hitrosti v naselju:
do 10 km/h: 300 HRK (40,5 evra)
10 – 20 km/h: 500 HRK (67,5 evra)
20 – 30 km/h: 1.000 HRK (135 evrov)
30 – 50 km/h: 2.000 HRK (270 evrov)
za več kot 50 km/h: od 5.000 do 15.000 HRK (675 do 2.025 evrov), oziroma do 60 dni zapora

Prekoračitev dovoljene hitrosti izven naselja in na avtocestah:
10 – 30 km/h: 500 HRK (67,5 evra)
30 – 50 km/h: 1.000 HRK (135 evrov)
za več kot 50 km/h: od 3.000 do 7.000 HRK (405 do 945 evrov)

Kazni za prekoračitev hitrosti