Pri Peugeotu so pripravili poseben akcijski produkt z ugodno fiksno obrestno mero 4,90%. Gre za finančni leasing z nespremenljivo obrestno mero, ki je pri kupcih vozil vedno bolj priljubljena oblika financiranja. Mesečni obrok se v času odplačevanja kredita ne spreminja in velja za varno obliko financiranja.

Na spremembe obrestnih mer je v zadnjem letu vplivala predvsem sprememba referenčne obrestne mere Euribor, ki se je stalno povečevala, s tem pa se je povečeval tudi mesečni obrok za odplačevanje vozila. Višja cena financiranja vsekakor vpliva na odločitve potrošnikov, saj lahko mesečni obrok pri odplačevanju leasinga ali kredita zaradi spremenljive obrestne mere zraste toliko, da ga morda ne bi bili več zmožni odplačevati, ali pa bi ga plačevali težje kot ob sklenitvi pogodbe. Ob sklenitvi leasinga ali kredita je zato priporočljivo upoštevati, kolikšno zvišanje vaš družinski proračun še lahko prenese. Fiksne oziroma nespremenljive obrestne mere, ki so ves čas odplačevanja enake, enak je tudi mesečni obrok, so bolj varen način odplačevanja leasinga ali kredita.

Da bi se izognili nepredvidljivim dogodkom v času odplačevanja leasinga, so pri Peugeot Financiranje v sodelovanju s P Automobil Importom pripravil poseben akcijski produkt z zelo ugodno fiksno obrestno mero 4,90%. Vsi, ki bi se odločili za tako financiranje novega vozila znamke Peugeot, so upravičeni tudi do kasko zavarovanja za 1 evro za prvo leto. Kasko zavarovanje vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanje z maksimalno 1% odbitno franšizo in zavarovanje proti kraji ter naravne in elementarne nesreče. Zavarovanje se sklene z zavarovalnico Triglav ali z zavarovalnico Sava. Kupec Peugeotovega vozila v akciji poravna samo strošek obveznega zavarovanja in pa morebitne dodatne kombinacije kasko zavarovanja. Akcija velja le v primeru Peugeot Financiranja in le do 30. aprila 2024 oziroma do preklica ponudbe.

Sami določite mesečni obrok

V Peugeotovi akciji gre za finančni leasing, ki omogoča nakup novega osebnega vozila znamke Peugeot. Akcija je namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam. Ročnost financiranja je pri akciji omejena na obdobje od štirih let (48 mesecev) do sedmih let (84 mesecev) za fizične osebe in od štirih let (48 mesecev) do šestih let (60 mesecev) za pravne osebe. Prednost financiranja je, da kupec vozila sam določi željeno ročnost, glede na želje in potrebe, ki jih ima. Tako svojim finančnim zmožnostim prilagodi tudi višino mesečnega obroka.

Pri tem je naloga vsakega posameznika, da oceni svoje finančno stanje, prihodke in odhodke ter izračuna, kakšen mesečni obrok si lahko privošči. Nekaj prostora je treba pustiti tudi za nepričakovane izdatke – obrok naj nikakor ne bo previsok. Obenem pa tudi ni smiselno, da je obrok prenizek, saj to pomeni, da bo plačanih več obresti. Na začetku lahko s pologom financirate znesek med 10 in 50 odstotki novega vozila, v tem primeru lahko v ceno vključite tudi svoje rabljeno vozilo, preostanek vrednosti pa odplačujete po nespremenljivih obrokih, s tem, da je zadnji obrok višji in je odvisen od trajanja financiranja.

Pomembno je vedeti, da lahko leasingojemalec v času trajanja pogodbe kadarkoli, v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po pogodbi, kot tudi to, da so stroški odobritve primerljivi s stroški drugih produktov finančnega leasinga. Če je s pogodbo dogovorjena fiksna obrestna mera, ostajata efektivna obrestna mera (EOM) in obrok v času trajanja pogodbe nespremenjena, v kolikor se drugi parametri na željo stranke ne spremenijo.

Zakaj izbrati fiksno obrestno mero?

Fiksna obrestna mera je namenjena vsem strankam, ki želijo natančno in lažje načrtovanje izdatkov. Mesečni obroki so znani vnaprej in določeni ob podpisu pogodbe. Fiksna obrestna mera lahko za stranko predstavlja večjo varnost in manjše tveganje v primeru sprememb na denarnem trgu, saj ni vezana na Euribor. Obrestna mera, ki je vezana na trimesečni Euribor (variabilna obrestna mera), lahko zaradi visokega Euriborja danes dosega obrestno mero tudi do višine 12%.