Družba Petrol in Center odličnosti nizkoogljične tehnologije sta skupaj s partnerji v Lescah odprla prvo črpalko s stisnjenim vodikom v Sloveniji. Slovenija je tako dobila 53. črpalko po vrsti v Evropi in se vpisala na tako imenovano evropsko vodikovo pot. In na zemljevid HyER (European Association for Hydrogen and fuel cells and Electro-mobility; www.hyer.eu).

Projekt je še v demonstracijski fazi, zato je delovanje črpalke namenjeno predvsem pridobivanju izkušenj pri gradnji potrebne infrastrukture za javno oskrbo z vodikom v cestnem prometu. Partnerji tako pomagajo vzpostaviti učeče okolje za celotno državo in s tem oblikovati zakonodajni okvir za nadaljnjo gradnjo ter širitev novih tehnologij. Postavitev polnilnice v vrednosti nekaj manj kot pol milijona evrov je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

IMG_5603


Bencinski servis Lesce (ob stari cesti proti Jesenicam) je bil izbran na podlagi umeščenosti v alpsko regijo, kjer vključene lokalne enote posebno pozornost namenjajo uporabi obnovljivih virov energije ter alternativnih pogonskih goriv. Naslednja lokacija, kjer naj bi stala druga polnilnica ja najverjetneje Petrolov bencinski servis v Velenju. Zanimiva je tudi lokacija na obalni regiji, saj se tehnologija vodika uveljavlja tudi na plovilih.

Proizvodnja  vodika (za Lesce ga dobavlja TPJ, Jesenice) poteka prvenstveno iz obnovljivih virov (hidroelektrarne, sončna energija, biomasa, vetrna energija in plimovanje morja), zato se ob izgorevanju ponaša z nizkimi emisijami in nizkim ogljičnim odtisom. Za 1 kg vodika, ki ga pridobimo z elektrolizo potrebujemo 8 kg vode in 162 MJ električne energije. Vodik se lahko uporablja v motorjih z notranjim izgorevanjem (po enakem principu kot fosilna goriva) ali za napajanje gorivnih celic, kjer se s kemično reakcijo v mini elektrarni znotraj vozila proizvaja električna energija, ki jo lahko porabimo za pogon ali napajanje drugih naprav. Izkoristek energije na ta način je do dvakrat boljši kot izkoristek klasičnih motorjev z notranjim izgorevanjem.

IMG_5610

Črpalka v Lescah omogoča polnjenje z dvema različnima tlakoma 200 ali 350 barov, medtem ko obstajajo tudi že tehnologije s polnilnim tlakom prek 700 barov. Problem je le še ta, da vozil, ki bi vozili na vodik praktično ni. Vendar jih proizvajalci avtomobilov v večjem številu (tudi kot serijska vozila) obljubljajo že do leta 2015. Zelo močni na tem področju so pri Mercedesu, pa tudi, verjeli ali ne, pri Hyundaiju! Tisti redki avtomobili, ki obstajajo danes so pravzaprav še v razvojni fazi pa tudi cene precej presegajo tiste normalne, vsakdanje vrednosti. Sicer pa v poseben rezervoar lahko natočimo do 4 kg vodika. Točenje traja nekaj minut. Z enim kilogramom pa lahko avtomobil z motorjem na notranje izgorevanje prevozi približno 100 km. Cena vodika je na Dunaju 9 evrov za kilogram. Cena vožnje je torej primerljiva, le avtomobil je lahko bistveno dražji. Vendar ob dejstvu, da iz izpuha prihaja le čista voda je to morda le energija prihodnosti. Ali mogoče bolje, ena izmed energij prihodnosti!