Zavod za gozdove Slovenija, Mestna občina Ljubljana in Center odličnosti nizkoogljičnih tehnologij (CONOT) so predstavili potencial električne mobilnosti na območju MOL, s posebnim poudarkom na gospodarski rabi električnih vozil v občutljivem naravnem okolju.

Gozdarji so podelili svoje prve praktične izkušnje, ki so jih pridobili ob uporabi električnega vozila pri opravljanju dela v gozdovih. Električno vozilo Renault Kangoo Z.E., katerega doseg okoli 100 km povsem zadošča za vsakodnevne potrebe, je prispevala skupina Renault Nissan Slovenija. Preskušajo pa tudi mali štirikolesnik Twizy in električni »Clio« – ZOE. Pobuda je nastala na podlagi treh ključnih momentov: pomanjkanju službenih vozil, novici o letošnjem prihodu večjega števila električnih vozil na slovenski trg, ter prejetju naziva mesta Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016.

Električni testni Kangoo bo služil revirnemu gozdarju. Zavod s tem želi preveriti potencial uporabe električnih vozil v okviru svojega delovanja in to v zanje najbolj zaostrenih pogojih uporabe (gozdne ceste, zahtevnejši tereni, nizke temperature). Revir Ljubljana je primerno območje tudi zaradi svoje specifike. Vključuje občutljivo naravno okolje v urbani regiji s številnimi obiskovalci gozdnega prostora. Gre namreč za gozdove s posebnim namenom na območju Rožnika, Mosteca, Golovca, Grajskega hriba, Šmarne gore… To so območja v katerih gozd obiskovalcem predstavlja prostor za rekreacijo, sprostitev in doživljanje narave. Istočasno gre za območja krajinskega parka z raznoliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo kjer je uporaba električnega vozila brez izpustov in hrupa motorja še toliko bolj upravičena.


renault Kangoo ZE wp