To so delovišča, ki bodo upočasnila promet na slovenskih avtocestah!

Izvajalci del bodo, potem ko se je zaključila zimska služba na avtocestah in hitrih cestah, še v tem mesecu nadaljevali obnovo viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti ter vozišča na vipavski hitri cesti. Najprej pa je načrtovana postavitev delovne zapore na delu zadnje tretjine dolenjskega avtocestnega kraka. Udeleženci v prometu bodo o začetku postavitve delovnih zapor obveščeni preko Prometnoinformacijskega centra (PIC).

Preplastitev odseka dolenjske avtoceste

Na dolenjski avtocesti A2 je načrtovana preplastitev 7,1 kilometra avtoceste na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim, tako v smeri Obrežja kot Novega mesta, skupno torej 14,2 kilometra vozišča ter celotnega priključka Smednik. V preteklem tednu so bile postavljene zapore smernega vozišča avtoceste proti Obrežju. Promet bo urejen po nasprotni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo predvidoma trajala 31 dni. Na priključku Smednik bosta izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Obrežju večinoma odprta, in sicer prek začasnih prehodov. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah. Ves čas trajanja zapore, torej predvidoma 31 dni, bo zaprto počivališče Zaloke proti Obrežju.

Predvidoma 25. aprila 2018 se bo pričela druga faza obnove, ki bo ravno tako trajala predvidoma 31 dni. Zaprto bo smerno vozišče avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim proti Novemu mestu. Promet bo urejen po nasprotni, obnovljeni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Podobno kot v prvi fazi, bosta na priključku Smednik izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Novemu mestu večinoma odprta, in sicer prek začasnih prehodov. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah. Ves čas trajanja zapore, predvidoma 31 dni, bo zaprto počivališče Zaloke proti Novemu mestu.

Nadaljevanje obnove viadukta Ravbarkomanda

Na odseku primorske avtoceste A1 Unec–Postojna so bila dela na trasi avtoceste v celoti zaključena že v lanskem letu. Od ponedeljka, 26. marca 2018, zgodaj zjutraj dalje bo promet že urejen po polovici viadukta, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela se bodo najprej pričela na levem objektu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru), po katerem je tekel promet med lansko obnovo, nato pa se bodo v celoti zaključila še na desnem objektu, kjer je ostalo predvsem nekaj sanacijskih del, ki so bila prekinjena zaradi zimskih razmer.


Promet bo med zaporo levega viadukta preusmerjen na sosednjega, kjer bo na razdalji približno 1 km urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Delovna zapora bo tako po dolžini precej krajša od lanske, saj bo zgolj na širšem območju viadukta, ne pa tudi na trasi avtoceste. Nekoliko širši bodo tudi vsi štirje začasni vozni pasovi, ki bodo urejeni po obnovljenem vozišču viadukta.

Obnova viadukta Ravbarkomanda med drugim zaobjema:

  • sanacijo podpore konstrukcije (opornikov in vmesnih podpor),
  • sanacijo prekladne konstrukcije z razširitvijo prečnega prereza,
  • sanacijo zunanjih prednapetih kablov,
  • ojačitev konzol prekladne konstrukcije,
  • zamenjavo dilatacij, asfalta in hidroizlolacije,
  • izvedbo novih hodnikov in robnih vencev,
  • zamenjavo jeklene varnostne ograje z betonsko varnostno ograjo in
  • zamenjavo sistema za odvodnjavanje.

Nadaljevanje obnove vipavske hitre ceste

Predvidoma v soboto, 24. marca 2018, bo pričetek postavitve zapore v okviru naslednje faze obnove vipavske hitre ceste H4, v kateri bo obnovljeno dotrajano vozišče na delih odsekov hitre ceste Vipava–Ajdovščina in Ajdovščina–Selo v dolžini 7,7 km, tako v smeri Vrtojbe kot Razdrtega, skupno torej 15,4 km vozišča. Gledano proti Vrtojbi se bo obnova pričela približno dva kilometra pred priključkom Ajdovščina in potekala do stika, kjer se je zaključila lanska obnova.

Promet bo med obnovo urejen dvosmerno po polovici hitri ceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Prvih predvidoma 10 do 14 dni bosta zaprta samo prehitevalna pasova. Promet bo urejen še vedno po obeh polovicah hitre ceste, vendar le po voznih pasovih, saj bodo delavci urejali sredinske ločilne prehode in predhodna dela v ločilnem pasu. Nato sledi preusmeritev na vozišče hitre ceste od Sela proti Vipavi, saj bo zaradi del najprej zaprto vozišče hitre ceste od Vipave proti Selu. Kljub obnovi bo priključek Ajdovščina večinoma odprt za promet na obeh polovicah hitre ceste – tudi ko bo zaprta polovica hitre ceste, bo uvoz na drugo polovico in izvoz z nje omogočen prek začasnih prehodov delovišča. Popolna zapora bo nujna le med preplastitvijo priključka in bo trajala predvidoma po dva tedna na vsaki polovici hitre ceste, obvoz bo urejen po državnih cestah.

Dela zaobjemajo obnovo močno dotrajanega vozišča hitre ceste ter priključka Ajdovščina. Na objektih (mostovi in podvozi) bo poleg asfalta zamenjana tudi hidroizolacija. Na viaduktu Lijak na odseku Vogrsko–Šempeter bodo zamenjane dilatacije (presledki v gradbenem objektu, ki se naredijo zaradi predvidenega raztezanja). Izvedeni bodo tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo (kjer je mogoče) razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše. Smerni vozišči hitre ceste bosta po obnovi ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki omogoča višjo raven varovanja od obstoječe jeklene.

Napotki za vožnjo mimo delovišč

K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevamo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej ali oviranje prehitevalnega pasu s strani voznikov tovornjakov hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev.

Pred potjo preverite razmere na cestah. Priporočeni viri informacij:

Vozniki lahko k zmanjšanju morebitnih zastojev veliko prispevamo tudi tako, da se bomo skozi zaporo poskušali voziti čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišča.

Tukaj lahko dobiš zastonj VINJETO! Ampak pazi, to je izjavil DARS!

POZOR: DARS vas bo po novem za takšno početje oglobil s 1.600 EUR kazni!

Redarstvo najelo pse