Vozniki, ki bodo za volan sedli pod vplivom drog ali alkohola, prejmejo kazen:

  • do vključno 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24mg alkohola/l izdihanega zraka) – velja le za voznike, ki jim je določena meja 0,0‰ alkohola = 300 EUR + 4 točke
  • od 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24mg alkohola/l izdihanega zraka) do 0,8‰ (0,38 mg/l) = 600 EUR + 8 točk
  • od 0,8 do 1,1‰ (0,38 mg/l – 0,52 mg/l) = 900 EUR + 16 točk
  • več kot 1,1‰ (0,52 mg/l) oz. vožnja pod vplivom prepovedanih drog ali odklonitev preizkusa = 1.200 EUR + 18 točk + pridržanje voznika od 6 – 12 ur in odvzem vozniškega dovoljenja.

* Po rezultatih alkoholiziranosti s pravilno uporabo indikatorja se ob upoštevanju odstopanja od naprave in mnenja ISM odšteje – 0,05 mg/l in se kaznuje z upoštevanjem tega odstopanja. Pri rezultatu alkoholiziranosti nad 1,00 mg/l izdihanega zraka pa je toleranca – 0,1 ml/g.

Kazen za odklonitev alkotesta ali strokovnega pregleda


Z globo najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskimi točkami ter začasnim odvzemom se kaznuje za prekršek voznik če:

  • udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, ne ravnati po odredbi policista;
  • če preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje;

Policijske odredbe

Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblaščena uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne prometne signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

Ne spreglej tudi:

Kazni za prekoračitev hitrosti