S 15.1.2020 je začela veljati prepoved prehitevanja na avtocesti od Šentilja do Kopra težkim tovornim vozilom v dnevnem času.

Ministrstvo za infrastrukturo se je v sodelovanju z Darsom odločilo, da se z začetkom leta 2021 na avtocesti A1 od Šentilja do Kopra tovornim vozilom, ki so težja od 7,5 tone, v dnevnem času prepove prehitevanje. S tem naj bi zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Pobuda za prepoved prehitevanja tovornih vozil na avtocestah je v zadnjih letih bila podana večkrat.

V Darsu sicer pojasnjujejo, da na avtocesti A1, ki je najbolj obremenjena s tovornim prometom, že zdaj na nekaterih odsekih velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati v času jutranje in popoldanske prometne konice. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in razcepih, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.

Odseki, kjer je že zdaj v času prometnih konic prepovedano prehitevanje, so označeni s prometno signalizacijo. Nadzor nad kršitvami pa izvaja policija. Globa za kršitelje znaša 300 evrov.