Družba Ford Evropa se je pridružila dvema ključnima pobudama za oskrbovalno verigo, s katerima želi vzpostaviti industrijske standarde za izmenjavo podatkov med partnerji in ocenjevanje trajnosti proizvodnih obratov.

Prva pobuda je avtomobilsko omrežje Catena-X, ki je bilo vzpostavljeno za izboljšanje trajnosti in učinkovitosti v avtomobilski dobavni verigi s stalno izmenjavo podatkov med partnerji. Druga pobuda je Pobuda za odgovorno dobavno verigo (RSCI), ki zagotavlja orodja, ukrepe in podporo za doseganje bolj trajnostne dobavne verige.

“Odgovorne, pregledne in trajnostne dobavne verige so ključnega pomena za uspešne spremembe v avtomobilski industriji na poti k elektrificirani prihodnosti,” je dejal Werner Pütz, podpredsednik za področje nabav pri Fordu Evropa. “Catena-X z opredelitvijo podatkovnih standardov in zagotavljanjem varne izmenjave podatkov zagotavlja trdno podlago za skupna prizadevanja na tem področju, ki je tako pomembno za vsa podjetja v avtomobilski panogi. Izjemno smo veseli, da smo zdaj del dveh prelomnih pobud.”

Pridružitev tema pobudama je pomemben korak k temu, da Ford do leta 2035 doseže ogljično nevtralnost v svojih evropskih obratih, logistiki in pri dobaviteljih. Prav tako si Ford do leta 2035 prizadeva za ničelne emisije pri prodaji vseh vozil v Evropi.


Avtomobilsko omrežje Catena-X

Omrežje Catena-X bo kot digitalni ekosistem in sodelovalno omrežje ustvarilo enotne standarde za izmenjavo podatkov in informacij v avtomobilski vrednostni verigi. Ford se v tem sodelovanju med podjetji v avtomobilski panogi, ki je nekaj edinstvenega, pridružuje številnim partnerjem iz gospodarstva in znanosti.

Področja uporabe vključujejo upravljanje kakovosti, vzdrževanje, upravljanje dobavne verige in trajnost. Nemoten pretok podatkov med člani in njihovimi globalnimi partnerji lahko izboljša upravljanje težav v primeru pritiskov v dobavni verigi, pomanjkanja surovin in sledenja delov ter omogoči njihovo hitro reševanje.1 Fordovo sodelovanje v pobudi Catena-X bo družbi pomagalo izboljšati trajnost, zagotoviti upoštevanje standardov človekovih pravic in še večjo preglednost dobavnih verig.

Pobuda za odgovorno dobavno verigo

Ford je eden od 14 ustanovnih članov te pobude, ki jo je sprožilo nemško združenje avtomobilske industrije VDA (Verband der Automobilindustrie). Cilj pobude RSCI je razviti standardizirano oceno za ovrednotenje trajnosti podjetij v avtomobilskih dobavnih verigah, vključno s socialno skladnostjo delovnih pogojev, varnostjo pri delu in varstvom okolja.

“Oblikovanje trajnostne prihodnosti zahteva celosten pristop in ponujanje praktičnih rešitev. Pobude, kot je RSCI, podjetjem ponujajo možnost dela z naprednimi in skupnimi industrijskimi standardi za presojo trajnosti posameznih podjetij. To širokemu krogu podjetij omogoča, da sodelujejo pri doseganju skupnega cilja,” je povedal Helmut Philipp, strokovnjak za trajnost pri Fordu Evropa, ki je postal podpredsednik RSCI.

Ford je zavezan k izboljšanju vseh vidikov dobavne verige, hkrati pa si prizadeva za prepoznavanje in poslovanje z organizacijami, ki sprejemajo in uveljavljajo politike za zaščito ljudi in planeta. V Kodeksu ravnanja dobaviteljev podjetja so navedene zahteve za odnose z dobavitelji na področjih, povezanih s človekovimi pravicami, okoljem, odgovornim pridobivanjem materialov, odgovornimi in zakonitimi poslovnimi praksami ter s tem povezanim izvajanjem teh načel.