Koncern Volkswagen obvešča, da so identificirali vozila iz modelskega leta 2016, ki jih zadeva tematika CO2. Zdaj torej ni več nobenega dvoma glede prodaje novih vozil iz aktualnega modelskega leta.

V začetku novembra 2015 je koncern obvestil javnost, da je pri določanju vrednosti CO2 v postopku pridobivanja homologacije pri okrog 800.000 koncernskih vozilih morda prišlo do nepravilnosti. To so ugotovili in objavili v sklopu notranjih preiskav, ki so trenutno v teku.

Notranje preiskave v zvezi z aktualnimi vozili iz modelskega leta 2016 so pokazale, pri katerih vozilih so bile dejansko navedene neustrezne vrednosti CO2. Skupno je takšnih vozil iz modelskega leta 2016 po vsem svetu okrog 430.000. V prilogi je seznam spornih modelov posameznih koncernskih znamk.


Koncern Volkswagen bo v želji po čim hitrejših novih meritvah emisij CO2 pri teh vozilih pristojne organe seznanil s trenutnimi ugotovitvami. Hkrati bo s tem seznanil tudi uvoznike in trgovske partnerje. S pristojnimi organi še naprej ugotavljajo, v kolikšni meri so morda prizadeti tudi modeli starejših letnikov. Po dosedanjih ugotovitvah koncern Volkswagen še naprej predpostavlja, da gre za skupno okrog 800.000 vozil.