Od 7. aprila bomo na mejnih prehodih spet dolgo čakali. Nas pa bodo podrobno pregledali!

Zaradi spremembe Zakonika o schengenskih mejah bo tudi na mejnih prehodih na slovenski južni meji uveden poostren nadzor vseh potnikov.

S spremembo Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah, se bo sistematično preverjanje vseh oseb, tudi državljanov Evropske unije, pričelo že konec naslednjega tedna, 7. aprila 2017.

Če je bilo do sedaj dovolj, da so mejni policisti pri državljanih Evropske unije izvajali temeljno mejno kontrolo, tako da so s hitrim in enostavnim preverjanjem ugotavljali veljavnost potnih listin, bodo isti potniki odslej deležni sistematične mejne kontrole (preverjanja) v naslednjih bazah podatkov: schengenskem informacijskem sistemu (SIS), Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih ter v nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in razveljavljenih potnih listinah.

Kot navaja slovensko veleposlaništvo, bodo policisti potovalne dokumente za prestop meje pri vseh potnikih preverjali s pomočjo posebnih čitalnikov, in sicer vsak dokument posebej in pri vsakem prestopu meje. Na mejnih prehodih, kjer se izvaja mejna kontrola skupaj s hrvaškimi organi, bo enak postopek izvedel tudi hrvaški policist.


Bomo priča rekordno dolgim kolonam?

Zaradi spremenjenega načina dela mejnih policistov se bodo podaljšali postopki mejne kontrole pri posameznih potnikih. Ob zgostitvah prometa (med prazniki in v turistični sezoni) pa pričakujemo, da se bodo podaljšale tudi čakalne dobe za prestop meje s Hrvaško na določenih mejnih prehodih, in sicer tako pri vstopu v Slovenijo kot izstopu iz nje.

Sistematično preverjanje se uvaja z namenom preprečevanja kakršnih koli groženj notranji varnosti in javnemu redu držav članic, ne glede na izvor takšne grožnje, tudi kadar taka grožnja prihaja s strani državljanov EU. Na uvedbo spremembe je predvsem vplival pojav tujih terorističnih borcev, med katerimi so mnogi državljani EU. Opisana sprememba, ki se bo začela izvajati 7. aprila 2017, bo prispevala k omejevanju tveganja pri vstopu oziroma izstopu iz EU.

Čeprav bo slovenska policija izkoristila vse zakonodajne, infrastrukturne, tehnične in kadrovske možnosti, da bi čim bolj zmanjšala vpliv spremenjene zakonodaje, se čakalnim dobam zaradi podaljšanja postopkov mejne kontrole žal ne bo možno povsem izogniti.

Imate dizla? Potem se sem ne boste smeli več zapeljati!

NOVO: Ste tudi vi med tistimi, ki se ne bodo več smeli voziti po ljubljanski obvoznici?

Po ropu banke v Ljubljani je sledil neverjeten beg!

Vir in foto: Facebook – Slovensko veleposlaništvo na Dunaju