RAZKRIVAMO: Po slovenskih avtocestah odslej le s 110 kilometri na uro! Tukaj je razlog zakaj…

Na novo sprejet odlok o kakovosti zraka za mestne občine Celje, Kranj in Maribor določa, da se bomo ob prekomerni onesnaženosti zraka v zimskem času, po avtocestah vozili občutno počasneje.

Agencija Republike Slovenije za okolje v obdobju med 1. oktobrom in 31. marcem dnevno napoveduje onesnaženost z delci PM10 za posamezna slovenska mesta. V primeru, da agencija razglasi čezmerno onesnaženost z delci PM10 v katerem od naštetih slovenskih mest izda agencija, glede na 5. člen odklopa, ki vsebuje kratkoročne ukrepe, priporočila posameznikom in pravnim osebam, da prispevajo k zmanjšanju emisij z delci PM10 tako, da:

– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov;
– uporabljajo goriva, ki sproščajo nižje emisije delcev, če imajo to možnost;
– intenzivno uporabljajo javni prevoz in druge oblike trajnostnega transporta;
– zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
– ne izvajajo dejavnosti na prostem, ki povzročajo razpršene emisije prahu (npr. gradbišča, pometanje cest, suhega listja);
– ne uporabljajo sekundarnega ogrevanja na biomaso.

V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci PM10 upravljavci cest omejijo hitrost motornih vozil na avtocestah in hitrih cestah. Na koliko se bo znižala hitrost, odlok ne opisuje je pa znano iz raziskave, da so emisije delcev iz osebnega motornega prometa s povprečno sestavo vozil v Sloveniji pri hitrosti 110 km/h za četrtino manjše kot pri hitrosti 130 km/h. Pri zmanjšanju hitrosti s 130 km/h na 90 km/h pa je zmanjšanje emisij delcev kar 40-odstotkov.


Znižanje hitrosti zmanjša tudi obremenitve s hrupom, manjše so poraba goriva in emisije toplogrednih plinov, obenem pa je varnost udeležencev prometa večja ob nezmanjšani pretočnosti cest. Poskrbljeno bo za nadzor in uveljavljanje omejitev hitrosti.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba četrtega odstavka 5. člena tega odloka pa se začne uporabljati 1. novembra 2019.

PAZI: Tudi s takšnimi avtomobili bodo na vas prežali slovenski policisti!

NE SPREGLEJ: Le s takšno razporeditvijo se boš izognil kazni ter rešil življenja!

To je vinjeta za leto 2018: Poglej kakšna bo!

Vir: Uradni List RS (Odloki)