Na odseku štajerske avtoceste A1 Arja vas (Žalec)–Šempeter je DARS danes, v okviru načrtovanih obsežnih obnovitvenih del, začel postavljati zaporo odstavnih pasov na obeh polovicah avtoceste. Obnovljeno bo nekaj več kot 11 kilometrov dotrajanega cestišča na obeh polovicah avtoceste, delno tudi premostitveni objekti na tem odseku, ki je bil zgrajen leta 1997 in v 19 letih ni bil deležen večjih obnovitvenih del.

Prvi teden, predvidoma do 25. julija, bosta zaprta zgolj odstavna pasova v obe smeri, saj je za namen vožnje po odstavnih pasovih pri vzpostavitvi nadaljnjih zapor potrebno najprej sanirati odstavna pasova ter jaške na njih. Nato bo v štirih mesecih opravljena rekonstrukcija vozišča ter objektov na tem odseku. Promet bo med obnovitvenimi deli sicer vseskozi urejen tako, da bo vedno potekal po dveh (zoženih) pasovih v vsako smer vožnje.

Potek obnovitvenih del

V prvi fazi bo hitrost vožnje omejena na 80 km/h, v vseh naslednjih treh fazah, ki bodo zaobjele rekonstrukcijo 11,6 kilometra vozišč na obeh polovicah avtoceste, pa na 60 km/h. V drugi fazi del, predvidoma od 25. julija do 23. avgusta, bo promet še vedno potekal po obeh polovicah avtoceste, saj bosta zaprta zgolj prehitevalna pasova. Izvajalec bo uredil sredinski ločilni pas v nezeleno izvedbo ter postavil betonsko varnostno ograjo, kar bo omogočilo ureditev prometa v naslednjih dveh fazah po sicer enem smernem vozišču.


V tretji fazi, predvidoma od 23. avgusta do 7. oktobra, bo obnovljeno smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani. Dela bodo zaobjela nadgraditev vozišča v debelini 19 centimetrov, širitev odstavnega pasu ter premostitvenih objektov, ureditev bankin in izvedbo talne signalizacije. V tej fazi bosta predvidoma 10 dni zaprta uvoz in izvoz priključka Arja vas (Žalec) v smeri Ljubljane.

V četrti, zadnji fazi, ki bo trajala predvidoma od 7. oktobra do 21. novembra, bo rekonstruirano vozišče v smeri Maribora, in sicer z nadgraditvijo v debelini 19 centimetrov, širitvijo odstavnega pasu ter premostitvenih objektov, urejene bodo bankine ter izvedena talna signalizacija. V tej fazi bo predvidoma 10 dni zaprt izvoz priključka Arja vas (Žalec) v smeri Maribora.

Izvajalec del je konzorcij SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote in VOC d.d. iz Celja, vrednost pogodbenih del znaša 9,2 milijona evrov (brez DDV), rok dokončanja pa 120 dni.

Napovedi

Zaradi del na tem odseku se ne pričakuje posebnih zastojev v prometu, ti so mogoči zgolj kratkotrajno med postavitvijo zapor v okviru posameznih delovnih faz.

Vozniki lahko k zmanjšanju morebitnih zastojev veliko prispevamo tudi tako, da se bomo skozi zaporo poskušali voziti čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišča.