Na Ministrstvu za infrastrukturo so dopolnili Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Spremembe se nanašajo predvsem na tehnične izboljšave že veljavnih rešitev oziroma dopolnjujejo posamezne rešitve na podlagi veljavnih standardov, drugih tehničnih zahtev oziroma zadnjim stanjem tehnike.

Možnost ženske silhuete na semaforjih

Spremenjen pravilnik z vidika zagotavljanja enakopravnosti spolov na semaforjih dovoljuje silhueto z ženskim likom v krilu oziroma kombinacijo ženskega in moškega lika.

“S spremembo zgolj dajemo možnost, da poleg silhuete v hlačah lahko uporabimo tudi žensko silhueto oziroma silhueto v krilu. Časi, ko smo bile ženske obsojene na slabši položaj v družbi, bi morali biti namreč davno za nami. Če je takšna sprememba pravilnika moteča, se lahko vprašamo, kakšna je naša slovenska družba,” je o spremembah spregovorila ministrica Alenka Bratušek.


Spremembe poleg omenjenega opredeljujejo še, da je svetlobno odbojne in kromatične lastnosti prometnih znakov po novem potrebno preverjati tudi pri znakih za obvestila in ne samo pri znakih za nevarnost oziroma izrecne odredbe. Natančneje so opredeljene tudi talne označbe: opredeljeni so rastri ločilne prekinjene črte, ki se izvaja v naseljih in zunaj naselij ter kombinacija robne prekinjene črte z ostalimi ločilnimi črtami

Pravilnik ob tem dodatno opredeljuje izraz »tovorno vozilo« – zaradi pomanjkljive definicije izraza “tovorno vozilo” v Zakonu o motornih vozilih je dodano pojasnilo, katera vozila se štejejo med tovorna vozila.

Poleg že naštetega spremembe opredeljujejo še dodatne prometne znake: pri obvezni smeri sta dodana tudi znaka za obvezno obračanje, znakoma za enosmerno cesto je dodana zrcalna različica, znaku za konec območja parkiranja pa je spremenjena osnovna barva, s čimer je znak barvno prilagojen ostalim znakom, ki označujejo konec “con” oziroma območij. Določena je tudi oblika in namestitev luči na stalnem prometnem znaku in znaku z notranjo osvetlitvijo, predpisani pa so še tehnični pogoji glede delovanja luči, ki znak poudarjajo.

Nenazadnje spremenjen pravilnik opredeljuje tudi označevanje polnilnic za električna vozila – dopolnjena je  rešitev s horizontalno signalizacijo v primerih, ko finalna obdelava površine ne dopušča izvedbo talne označbe.