Po novem predlogu zakona Ministrstva za finance, se bo davek na motorna vozila (DMV) odmeril glede na okoljsko komponento vozila.

Ključne rešitve v zakonu so vezane predvsem na okoljski vidik obdavčitve, avtomatizirajo in pospešujejo pa se tudi postopki odmere davka na motorna vozila. S prenovo se bo preprečilo, da bi se davek na motorna vozila (DMV) po 1. januarju 2021 zvišal, zaradi prehoda na novo metodologijo merjenja izpustov CO2.

Z obdavčevanjem motornih vozil je mogoče vplivati na ravnanje kupcev motornih vozil tako, da se zaradi ugodnejše obdavčitve odločajo za nakup okolju prijaznejših vozil. V predlogu prenovljenega zakona je zato predvideno, da bo obdavčitev motornih vozil po novem vezana le na okoljske komponente. Te so vrsta goriva, izpust CO2, moč motorja in emisijski standard EURO. Prodajna cena vozila ne bo vplivala na višino davka. Z odpravo vrednosti motornega vozila kot kriterija pri obdavčitvi se bo zagotovila tudi bolj jasna in predvidljiva davčna osnova.

S predlogom zakona se določa prenovljena lestvica DMV – davek na motorna vozila. Ta upošteva novo metodo merjenja CO2 izpustov za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov EURO vozil. Za rabljena vozila, ki nimajo podatkov po novi metodi merjenja izpustov CO2 (t.i. preskusni postopek WLTP) predlog zakona predvideva korektivni faktor v višini 20 oz. 22 % pribitka k podatkom o izpustih CO2, izmerjenih po preskusnem postopku NEDC.


Manj čakanja v vrsti pred okencem!

S predlogom zakona se bistveno poenostavljajo tudi postopki tako za kupce motornih vozil kot vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka se namreč uvaja uporaba eDavkov. V praksi to pomeni, da bodo kupci vozil za namene odmere DMV preko sistema eDavki vložil napoved. Na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila (VIN številka) se bodo predizpolnili vsi podatki o motornem vozilu, ki so potrebni za odmero DMV.

Z zakonom se ukinja dodatni davek na motorna vozila, zaradi katerega so lastniki vozil z večjo prostornino vse pogosteje ta vozila registrirali v tujini. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka.

Zaradi spremembe prometne zakonodaje in s tem novih meritev izpustov CO2 je predviden začetek uporabe zakona 1. januarja 2021.

Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 14. februarja 2020. Predlog zakona v javni obravnavi je dostopen na spletni strani eDemokracija.