Najkasneje jutri! 1.2.2017 morate imeti na vašem vozilu nameščeno novo vinjeto oranžne barve, ki bo veljavna do 31.1.2018. V prvih dneh konca veljavnosti stare vinjete bodo nadzori še ostrejši, zato preverite, če vinjete niste slučajno pozabili v predalu ampak jo imate nalepljeno na veljavno mesto. Kazen za vožnjo brez vinjete znaša 300 EUR.

Oranžna vinjeta za leto 2017

Od 1. decembra je v prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko oranžne barve. Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter za tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za polletno bo treba odšteti 30 evrov ter za tedensko 7,5 evra.


Prodaja vinjet se izboljšuje…

Prodaja vinjet z letnico 2016, torej vinjet, ki so naprodaj od 1. decembra 2015, je bila do konca julija 2016 boljša od lanske v enakem obdobju, in sicer pri vseh devetih vrstah vinjet.

Letnih vinjet za osebna vozila (2A) so prodali 770.144, kar je štiri odstotke več kot v primerljivem lanskem obdobju, medtem ko je bila prodaja letnih vinjet za kombinirana vozila večja za šest odstotkov, in sicer so jih prodali 46.935. Prodaja mesečnih vinjet za osebna vozila se je povečala za osem odstotkov, na 773.538, medtem ko se je prodaja mesečnih vinjet za kombinirana vozila povečala za 17 odstotkov, na 28.638.

Prodaja tedenskih vinjet za osebna vozila se je do konca julija povečala za sedem odstotkov glede na primerljivo lansko obdobje, na 2.467.081, medtem ko se je prodaja tedenskih vinjet za kombinirana vozila povečala za 14 odstotkov, na 146.320. Nekaj manj kot 30.000 je bilo prodanih tudi tedenskih vinjet za motorna kolesa, kar je 16 odstotkov več.

podaja vinjet

…nekaj več pa je bilo tudi prekrškarjev.

Cestninski nadzorniki so lani do konca julija izdali skupno 31.609 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je v povprečju nekaj več kot 1000 vsak teden. Število izdanih plačilnih nalogov je bilo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, ko so jih izdali 27.670, večje za 21 odstotkov.

Pri Darsu poudarjajo, da prihodke iz naslova vinjet potrebujejo za gradnjo in vzdrževanje slovenskega avtocestnega križa. Upravljajo 610 kilometrov avtocest in hitrih cest, 163 kilometrov priključkov in razcepov ter 27 kilometrov počivališč. Na našem avtocestnem omrežju imajo tudi več kot 1.100 premostitvenih objektov.

Kaj morate vedeti o vinjetah?